Dane a účtovníctvo

Ak chcete korektný prístup a aktuálne údaje z účtovníctva sme tu pre vás.

Účtovníctvo

Včasná a presná realizácia jednoduchého a podvojného účtovníctva s prihliadnutím na špecifiká klienta.

Dane

Zasielanie daňových priznaní pre daň z príjmu, DPH, motorových vozidiel a daň z nehnuteľností.

Mzdy

Mzdová agenda v plnom rozsahu - zasielanie pravidelných výkazov ako aj vypĺňanie daňových priznaní pre daň z príjmu FO.

poskytované služby

Účtovné služby

Podľa požiadaviek klientov pravidelné zasielanie štandardných účtovných výkazov vychádzajúcich z predložených účtovných dokladov.

Communication in English

Communication in English if necessary. Reports and accounting documents can also be prepared in English.

Právne služby

Príprava zmlúv a zakladanie spoločností podľa požiadaviek klientov.

Mzdová agenda

Realizácia mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov spoločnosti ako aj komunikácia s poisťovňami alebo daňovým úradom.

Analýza projektov a firiem

V prípade potreby realizujeme finančné hodnotenie plánovaných alebo už zrealizovaných projektov - ziskovosť investícií.

Diskrétnosť

Zverejňovanie účtovných a daňových údajov klienta formou a so súhlasom klienta. Zastupovanie klientov pred štátnymi orgánmi.

cenník poskytovaných služieb

Ceny sú vrátane DPH a môžu byť individuálne upravené po dohode s klientom

od 40 €

mesačne

 • Jednoduché účtov.
 • Peňažný denník, daňové priznanie
 • Kniha došlých a vyšlých faktúr
 • Pokladničná kniha, evidencia majetku
 • Evidencia majetku a odpisov
 • Evidencia daň. dokladov

13 €

mesačne/os.

 • Mzdová agenda
 • Zasielanie výkazov do soc. a zdrav. poisť.
 • Zasielanie výkazov o zrazených preddavkoch
 • Vypracovanie pracovnej zmluvy
 • Výpočet a tvorba sociálneho fondu

0,70 €

za položku

 • Podvojné účtovníctvo
 • Vedenie hlavnej, pokladnič. a bank. knihy
 • Priznanie k DPH, súhrnný výkaz a dan z príjmov
 • Komunikácia s DÚ
 • Bežné daňové konzultácie

samostatné vypracovanie daňových priznaní

Fyzická osoba – typ A - 40€

Vypracovanie daňového priznania pre daň z príjmov zo závislej činnosti.

Fyzická osoba – typ B (pre SZČO) - 70€

Daňové priznanie vrátane účtovnej závierky

Daň z motorových vozidiel - 4€/vozidlo

Nákladných a osobných motorových vozidiel

Fyzická osoba – typ B - 60€

Prenájom nehnuteľností, SZČO - paušál

Právnická osoba – vrátane príloh - 200€

Výkazu ziskov a strát, súvahy, poznámok, Cashflow

Ročné zúčt. zdrav. poist. 8€

Cena za jedného zamestnanca

Close Menu