Adresa spoločnosti

  • spol. PANIMO, s.r.o.
  • Výhonská 1, Bratislava
  • IČO: 45 855 421, IČ DPH: SK 20 23 115 611
  • +421 918 342 364
  • panimo.uctovnictvo@gmail.com

Kontaktný formulár/ contact form

Close Menu